Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
SZOLGÁLTATÓ ADATAI

Név: Zöldség Box Kft
Adószám: 26589697243
Cégjegyzékszám: 0109333775

Székhely: 1194 Budapest, Fadrusz utca 2.
Telefon: +36 (70) 635-7611
E-mail: gyumolcsbox@gmail.com

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Zöldség Box Korlátolt Felelősségű Társaság, (a továbbiakban: Szolgáltató) által a www.gyumolcsbox.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybe vevő felhasználó/vásárló (a továbbiakban: Felhasználó/Vásárló) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Felhasználó a továbbiakban együttesen: Felek).

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

1.1. Jelen ÁSZF tárgyát a www.gyumolcsbox.hu oldalán történő regisztráció nélküli vagy regisztráció utáni zöldség-gyümölcs és egyéb a termékkörben található áruk, vásárló általi megrendelési feltételei képezik.
A Weboldalon elérhető szolgáltatás tárgya, hogy a Vásárló részére a Szolgáltató ajánlatait bemutassa és a Vásárló számára lehetőséget biztosítson a kínálatából rendelés leadására, valamint a Vásárló döntése alapján a rendelés ellenértékének kiegyenlítésére a házhoz szállító Szolgáltató által elfogadott fizetési mód alkalmazásával.

1.2. A weboldal használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a weboldalon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

1.3. A megkötött szerződés írásban foglaltnak minősül. A szerződés írásban tárolt adatai megegyeznek a rendelés adataival. A szerződéskötés és a kapcsolattartás nyelve magyar.

1.4. Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát. Vásárló a www.gyumolcsbox.hu oldal használatával tudomásul veszi és elfogadja jelen ÁSZF tartalmát.

1.5. A Vásárlók/Felhasználók személyes adatainak kezelésére vonatkozó részletes szabályokat a Szolgáltató adatkezelési tájékoztatója tartalmazza.

2. REGISZTRÁCIÓVAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

2.1. A vásárlás lehetséges regisztráció nélkül is, de javasolt a rendelés előtt a regisztráció elvégzése. A weboldalon kizárólag 18. életévüket betöltött természetes személyek regisztrálhatnak. A regisztráció a weboldal regisztrációs felületén kezdeményezhető. A regisztráció során a vásárló köteles a kért adatokat a valóságnak megfelelően megadni. A regisztráció a „Regisztrálok” gomb megnyomásával véglegesíthető, amely egyben a jelen ÁSZF és az adatkezelési tájékoztató elfogadását is jelenti.

2.2. A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Vásárló felelős. Amennyiben a Vásárló tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót.

2.3. Vásárló vállalja, hogy a regisztráció során megadott adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és valóságnak megfelelőek legyenek. Ellenkező esetben a weboldal kitilthatja a felhasználót. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a tartalmat és az ajánlatokat részlegesen vagy teljesen az összes Felhasználó, vagy a Felhasználók egy csoportja számára korlátozza vagy letiltsa.

2.4. Szolgáltató kizár mindenfajta felelősséget, amely a Weboldalon megadott adatok helytelenségéből, elírásból vagy nem valós adatok megadásával összefüggésben merül fel. Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

2.5. Vásárló jogosult a regisztrációját bármikor törölni a Szolgáltató e-mail címére küldött üzenetben. A regisztráció törlését Szolgáltató megfelelő azonosításhoz és ahhoz köti, hogy a törlésre vonatkozó e-mail a vásárló fiókjához megadott e-mail címről érkezzen, hogy biztosan megállapítható legyen, hogy a regisztráció törlését az arra jogosult kezdeményezte.
Vásárló felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből, ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód, az csak újbóli regisztrálással érhető el.

3. A RENDELÉS

3.1. A weboldalon minden rendelhető tétel mellett a vételárak feltüntetésre kerülnek, mely árak az általános forgalmi adót is tartalmazzák. A www.gyumolcsbox.hu-n a terméklistában és a termékek adatlapján feltüntetett ár érvényessége kizárólag az adott megjelenés időpontjára vonatkozik. Amennyiben a megrendelő megrendelést ad le egy termékre, úgy az eladó kötelezi magát, hogy a kiválasztott terméket a megrendeléskor érvényes végső fogyasztói áron szállítja ki a megrendelőnek. Ezt az árat a megrendelésre küldött visszaigazolás tartalmazza. A termékek árát terheli még a weboldalon feltüntetett kiszállítási díj.
Amennyiben valamely rendelés vagy rendelések bármilyen okból módosításra, összevonásra kerülnek, a módosított rendelésre a módosítás időpontjában érvényes kondíciók vonatkoznak.
A megjelenített termékek kizárólag házhoz szállítással rendelhetőek meg. A termékek mellett látható fotó, kizárólag tájékoztató jellegű, az esetek többségében nem a kiszállítandó árút jeleníti meg.

3.2. A rendelés feltétele, hogy a Vásárló rögzítse azt a címet, amelyre a rendelését kéri, valamint az, hogy Szolgáltató a megadott címre vállaljon házhozszállítást és a rendelés időpontjában nyitva legyen.

3.3. A rendelés pontos menete a weboldalon a „A szállítási információk” menüpontban tekinthető át.

3.4. A feladott rendelés kiszállítási időpontjáról Szolgáltató a www.gyumolcsbox.hu weboldal főoldalán, mindig pontos és naprakész információt ad, amennyiben szükséges Szolgáltató és/vagy Vásárló telefonos vagy e-mailes egyeztetést követően rögzíti azt, amelytől a házhoz szállítás ideje a közlekedési, időjárási viszonyoktól, illetve az Szolgáltató pillanatnyi leterheltségétől függően eltérhet. Szolgáltató vasárnap kivételével minden napra vállal házhoz szállítást. Szolgáltató fentiektől, egyedi egyeztetés alapján eltérhet.

3.5. Vásárlónak lehetősége van a Szolgáltató által megadott kiszállítási napnál későbbi időpontra kérni a rendelését, azonban ezt a rendelés feladásánál minden esetben jeleznie kell.

3.6. Vásárlónak a rendelés bármely szakaszában, a megrendelés elküldéséig van lehetősége a rendelés módosítására, illetve az adatbeviteli hibák javítására. Adatbeviteli hibának minősül például a rosszul megadott mennyiség, rossz termék elhelyezése a kosárban, rossz szállítási cím megadása.

3.7. Amennyiben a Vásárló véglegesítette rendelését és a megadott adatokban hibát fedez fel, akkor a lehető legrövidebb időn belül kezdeményeznie kell a rendelése törlését, vagy a helyes adatokat el kell juttatni az Szolgáltató számára. A hibás rendelés törlését vagy módosítását telefonhívással vagy e-mail útján jelezheti Vásárló a Szolgáltató felé, azonban rendelést módosítani illetve lemondani csak a rendelés feladásától számított 180 percen belül, a Szolgáltató honlapján megadott telefonszámon vagy e-mail címen lehetséges.

3.8. Szolgáltatót a Vásárló által tévesen vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.9. Mérlegelt termékek esetében az irányár becsült tömeget jelöl. Fizetéskor a termék pontos tömegét vesszük alapul, amely miatt a végső ár változhat.

4. A RENDELÉS VISSZAIGAZOLÁSA

4.1. A weboldalon a vásárlási folyamat elektronikus úton lehetséges, az online felületen kiválasztott tételek virtuális kosárba kerülnek, majd a vásárlási folyamat befejeződik, melyről a Vásárlót a Szolgáltató azonnal e-mail-ben tájékoztatja.
Amennyiben a Vásárló visszaigazoló e-mailt a feladott rendeléséről nem kapott (egyes e-mail szolgáltatók esetében ez néhány percet késhet), Vásárló Szolgáltató elérhetőségein érdeklődhet, annak beérkezéséről és teljesítésének állapotáról.

4.2. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak.

5. FIZETÉSI LEHETŐSÉGEK

5.1. A rendelés értékének kiegyenlítése a Weboldalon megjelölt módokon lehetséges. A rendelési érték kifizetése akkor válik esedékessé, amikor a rendelést Szolgáltató visszaigazolta.

5.2. Készpénzzel történő fizetés esetén az ellenérték a megrendelt tételeket kiszállító futárnál kerül átadásra a rendelés átvételekor. A rendelés értékén túl (amely tartalmazza a szállítási díjat is) a Vásárlót a Szolgáltató felé egyéb fizetési kötelezettség nem terheli.

5.3. Az Szolgáltató az alábbi fizetési eszközöket fogadja el:

 • Készpénz

5.4. Elfogadom, hogy a Zöldség Box Kft. (székhelye: 1194 Budapest, Fadrusz utca 2.) által a www.gyumolcsbox.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerüljenek az Zöldség Box Kft. (1194 Budapest, Fadrusz utca 2.), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím.
Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók
visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

6. ELÁLLÁS

6.1. Vásárlót elállási jog nem illeti meg Szolgáltatóval szemben, tekintettel arra, hogy Szolgáltatás igénybevétele a megrendelés gomb lenyomásával azonnal megtörténik, valamint arra, hogy az Áruk romlandó vagy minőségüket rövid ideig megőrző termékeknek minősülnek.

6.2. A rendelés kiszállítás vagy elvitel esetén a Felhasználó által nem mondható le. Kivételt képez ez alól, ha a Felhasználó – akár indoklás nélkül – a rendelés feladása után 180 percen belül jelzi ezt a Szolgáltatónak telefonon vagy e-mail-en keresztül.

6.3. Szolgáltatónak nem áll módjában a megrendelést követően visszatérítést adni, amennyiben a megrendelés már feldolgozásra került.

6.4 Előrendelés esetében a kiszállítási napot megelőző nap - legkésőbb - 12.00 óráig lehetséges a megrendelés lemondása, az ezután történő lemondás, csak Szolgáltatóval folytatott egyeztetés után lehetséges vagy nem lehetséges.

7. REKLAMÁCIÓ, PANASZKEZELÉS

7.1. A Vásárló a Szolgáltatás igénybevétele során esetlegesen felmerülő panasz, reklamáció, adatbeviteli hiba esetén a Szolgáltatóval a vállalkozás adataiban megjelölt elérhetőségek valamelyikén veheti fel a kapcsolatot. A Szolgáltató panaszkezelése minden esetben térítésmentes. Szolgáltató külön elektronikus levelezési címet biztosít az esetlegesen felmerülő panaszok kezelésére: gyumolcsbox@gmail.com

7.2. A minőségi panaszokat minden esetben kivizsgáljuk. Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőriz.

7.3. Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Vásárlónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

7.4. Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el. Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti. A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Vásárlót.

 

8. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK EGYOLDALÚ MÓDOSÍTÁSA

8.1. Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a Vásárlók a www. gyumolcsbox.hu oldalon keresztül történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a weboldal első használata alkalmával válnak hatályossá Vásárlóval szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.

9. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

9.1. Szolgáltató által üzemeltetett Weboldal biztonsági foka megfelelő, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldal használata feltételezi a Felhasználó részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

9.2. Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Felhasználót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

9.3. Kifejezetten tilos a Weboldalon törvényileg nem engedélyezett tartalmak továbbítása, közlése, megosztása. Szolgáltató fenntartja a jogot a Felhasználók által feltöltött tartalmak törlésére.

9.4. A szerződés mind a Felhasználó/Vásárló, mind a Szolgáltató részéről indoklás nélkül, a Felhasználónak illetve Szolgáltatónak küldött e-mail útján felmondható.

9.5. Vásárló a weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért.

9.6. Amennyiben a Vásárló a weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Ha a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására

9.7. Szolgáltató kizár minden felelősséget a weboldal használói által tanúsított magatartásért. Vásárló köteles gondoskodni arról, hogy a weboldal használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Vásárló teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

9.8. Szolgáltató és Vásárló között a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján létrejött megállapodás megszűnik, ha a Vásárló törli a regisztrációját, vagy ha a Szolgáltató törli a Vásárló regisztrációját.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2020.04.15.

Adatkezelési tájékoztató

A személyes adatok feldolgozásának alapja az érintett hozzájárulása a kereskedelmi üzenetek küldéséhez, valamint online kereskedő közvetlen marketing céljából végzett tevékenységéhez. 

A Weboldal használatának megkezdésével a Weboldalra látogató, valamint a telefonos rendelést igénybevevő felhasználók (a továbbiakban: „Felhasználó”) elfogadják a jelen Adatkezelési tájékoztatóban (a továbbiakban: „Tájékoztató”) foglalt valamennyi feltételt, ezért kérjük, hogy a Weboldalra történő regisztráció, valamint a telefonbeszélgetés megkezdése előtt figyelmesen olvassa végig jelen Tájékoztatót.

A SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

  Név: Zöldség Box Kft
  Adószám: 26589697243
  Cégjegyzékszám: 0109333775

  Székhely: 1194 Budapest, Fadrusz utca 2.
  Telefon: +36 (70) 635-7611
  E-mail: gyumolcsbox@gmail.com

  2. ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS KEZELT ADATOK

  2.2. A www.gyumolcsbox.hu oldal feladata, hogy Felhasználó igénybe tudja venni a Szolgáltató házhoz szállítási szolgáltatásait. Ezért a Szolgáltató által gyűjtött személyes adatok korlátozottak, és - a szolgáltatás hibátlan teljesítéséhez nélkülözhetetlen adatok kivételével - nem kötelezőek.

   

  2.3. A megrendelések Szolgáltató általi teljesítése és a megrendelés feltételeinek későbbi bizonyítása céljából nélkülözhetetlen adatok a következők: név, pontos kiszállítási cím, telefonszám, e-mail cím. A telefonszám feltétlenül fontos arra az esetre, ha Szolgáltató bármilyen probléma esetén fel tudja hívni Felhasználót. Szolgáltató biztosítja, hogy a legalapvetőbb információk legyenek szükségesek ahhoz, hogy időben kiszállítsa a megrendelt termékeket. A Felhasználó által megadott adatok bármikor módosíthatóak, változás esetén kérjük, azokat azonnal frissíteni.

   

  2.4. Regisztráció és a későbbi megrendelések könnyebb teljesítése, a korábbi rendelések nyomon követése céljából a Felhasználó nevét és e-mail címét kezeli a Szolgáltató.

   

  2.5. Hírlevélküldés, direkt marketing üzenetek küldése céljából – amennyiben ehhez külön hozzájárul Felhasználó – e-mail címét kezeli a Szolgáltató.

   

  2.6. Szolgáltató a megadott személyes adatokat a fent meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja.

   

  2.7. Felhasználó megrendelésével kapcsolatban megadott személyes adatainak kezelése során, Szolgáltató, önálló adatkezelőként jár el. Az adatkezeléshez történő Felhasználói hozzájárulás az egyedi megrendelés leadásával történik.

   

  2.8. Szolgáltató nem jogosult értékesíteni, sem továbbítani Felhasználók személyes adatait harmadik személyeknek.

  3. ADATKEZELÉS JOGALAPJA

  3.1. Az adatkezelésre az önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozat alapján kerül sor, amelyet a regisztráció, valamint az egyedi megrendelés leadásával ad meg Felhasználó.

   

  3.2. Adatkezelésre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az önkéntes hozzájárulás alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.

   

  3.3. A megadott személyes adatokat, azok valódiságát Szolgáltató nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag Felhasználó felelős. Bármely e-mail cím megadásakor Felhasználó felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag Felhasználó veszi igénybe a szolgáltatást.

  4. HÍRLEVÉLKÜLDÉS

  4.1. Szolgáltató akcióiról, újdonságairól esetlegesen új híreiről, az Ön által megadott e-mal címekre üzeneteket küldhet.

   

  4.2. A Felhasználó bármikor dönthet úgy, hogy az Adatkezelő a továbbiakban ne küldjön részére Hírlevelet vagy Promóciós hírlevelet. A Felhasználó a Hírlevelek, Promóciós hírlevelek fogadásáról bármikor lemondhat, ebben az esetben Szolgáltató felé e-mail vagy postai úton kell kérvényt benyújtania, melynek feldolgozását követően Szolgáltató – ellenkező felhasználói rendelkezésig – hírlevelet nem küld Felhasználó részére.

   

  4.3. Ha a hozzájárulás visszavonás kizárólag a Hírlevél küldést érinti, akkor Adatkezelő csak a Hírlevelekre vonatkozó direkt marketing nyilvántartásból törli haladéktalanul a Felhasználót, egyebekben a Felhasználó által igénybevett Weboldal szolgáltatások nyújtása érdekében továbbiakban is jogosult kezelni a Felhasználó adatait.

   

  4.4. A Hírlevél kiküldéséhez a vásárláshoz kapcsolódó adatokat kezeljük. Célja a Hírlevél személyre szabott küldése.

   

  4.5. A Hírlevélről való leiratkozás a vásárlás lehetőségét és az ott biztosított kedvezményeket nem érinti, azonban igy a felhasználó nem értesül a legújabb ajánlatainkról.

  5. KATTINTÁSI ÚT ELEMZÉSE

  5.1. A weboldal az IP-címeket (számítógép internetes címét) naplózza, hogy nyomon kövesse Szolgáltató a Felhasználó tevékenységét, miközben a Felhasználó megőrzi névtelenségét. Az adatokat bizonyos trendek és statisztikák vizsgálata miatt elemzi. Az aktuális IP-címedet kizárólag a rendelés feladásakor csatolja Szolgáltató Felhasználó adataihoz.

  6. COOKIE-K

  6.1. Amennyiben a Felhasználó a Weboldalon kifejezetten nem ad meg saját magára vonatkozó adatot, információt, úgy az Adatkezelő semmilyen, a Felhasználóra vonatkozó személyes adatot nem gyűjt vagy kezel olyan módon, amely alapján a Felhasználó személy szerint beazonosítható lenne.

   

  6.2. A Weboldalra látogatással és az „Elfogadom” gomb megnyomásával valamennyi Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő adatokat, információkat rögzítsen, valamint a rögzítéshez szükséges cookie-kat elhelyezzen.

   

  6.3. Ilyen adatok a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, amelyek a Weboldal használata során generálódnak és, amelyeket Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer – a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül – a Weboldalra látogatáskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.

   

  6.4. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal nem kerülnek összekapcsolásra, azaz a Felhasználó ezen adatok alapján nem beazonosítható. Az ilyen adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá. Ezen adatok különböző technológiák, így cookie-k, web beacon-ok és naplófájlok alkalmazásával gyűjthetők.

   6.5. Az ilyen adatok a következő információkat tartalmazzák: 

  Cookie-k: a cookie-k rövid szöveg file-ok, amelyeket a weboldal küld a felhasználó számítógépének merevlemezére, és a használóra vonatkozó információkat tartalmaznak. 

  Naplófájlok: az internetböngésző automatikusan továbbít bizonyos más adatokat is a weboldal felé, mint például a Felhasználó számítógépének IP címe (pl. 110.256.55.01), a Felhasználó által használt operációs rendszer, illetve böngészőprogram típusa, a domain név, ahonnan a felhasználó a weboldalra látogatott, valamint a felhasználó által, a weboldalon belül meglátogatott aloldalak, a weboldalon megnézett tartalmak. 

  Az Adatkezelő – hasonlóan más internetes szolgáltatókhoz – kielemzi ezeket az adatokat, hogy meg tudja állapítani, melyek a Weboldal azon területei, amelyek népszerűbbek a többinél. Továbbá más nagyobb szolgáltatóhoz hasonlóan, ezeket az adatokat az Adatkezelő arra is használja, hogy a weboldal-élményt a felhasználó igényei szerint is alakítsa. 

  6.6. A következő cookie-t használjuk: 

  Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k a látogatás után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a www.zoldsegesfutar.hu hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a weboldal egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.

  Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használunk a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ennek időtartama attól függ, hogy az internetes böngésződben milyen beállítást alkalmazol.

  Jelszóval védett munkamenethez használt cookie. Bevásárlókosárhoz szükséges cookie.

  Biztonsági cookie.

  7. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

  7.1. A regisztráció vagy a megrendelés során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval illetve az megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok megadásával kezdődik és annak kérelemre történő törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat kérelemre történő törléséig tart.

   

  7.2. A megrendeléssel kapcsolatos adatokat az elévülési időn belül őrizi meg Szolgáltató, amely 5 éves megőrzést jelent. Azokat az adatokat, amelyek számviteli bizonylatban is megjelennek (pl.: számlában), a törvényi előírások szerint 8 évig őrzi meg. 

  A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 6 hónapig tárolja. 

  8. BIZTONSÁG

  8.1. Gondoskodunk a biztonságról, a webhelyünkön megadott adatok épségéről és titkosságáról, valamint rendszeresen frissítjük a biztonsági óvintézkedéseket, a legújabb technológiáknak megfelelően. 

  9. ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE

  9.1. A weboldal üzemeltetése érdekében adatfeldolgozót (pl.: rendszerüzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő) vehet igénybe Szolgáltató.

  A személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozás:

  • Az adatfeldolgozó megnevezése: UNAS Online Kft.
  • Az adatfeldolgozó elérhetőségei:
  • Telefonszám:
  • E-mail cím: unas@unas.hu
  • Székhely: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.
  • Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján a személyes adatok tárolását végzi. A személyes adatok megismerésére nem jogosult.

  A hírlevélküldéssel összefüggő adatfeldolgozói tevékenység:

  • Az adatfeldolgozó megnevezése: UNAS Online Kft.
  • Az adatfeldolgozó elérhetőségei:
  • Telefonszám:
  • E-mail cím: unas@unas.hu
  • Székhely: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.
  • Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a hírlevelek kiküldésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és e-mail címét a hírlevélküdéshez szükséges mértékben kezeli, az érintett kérésére azt haladéktalanul törli.

  A könyveléssel kapcsolatos adatfeldolgozás:

  • Az adatfeldolgozó megnevezése: LO STUDIO KÖNYVELŐ Kft.
  • Az adatfeldolgozó elérhetőségei:
  • Telefonszám:
  • E-mail cím: konyveles@lostudio.hu
  • Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Napfény utca 7.
  • Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a számlviteli bizonylatok könyvelésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően haladéktalanul törli.

  A számlázással kapcsolatos adatfeldolgozás:

  • Az adatfeldolgozó megnevezése: 
  • Az adatfeldolgozó elérhetőségei: NATURASOFT Magyarország Kft.
  • Telefonszám:
  • E-mail cím: info@naturasoft.hu
  • Székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 77-79.
  • Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a számviteli bizonylatok nyilvántartásában. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően törli.

  CRM rendszer üzemeltetésével kapcsolatos adatfeldolgozás:

  • Az adatfeldolgozó megnevezése: UNAS Online Kft.
  • Az adatfeldolgozó elérhetőségei:
  • Telefonszám:
  • E-mail cím: unas@unas.hu
  • Székhely: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.
  • AAz Adatfelodolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a megrendelések nyilvántartásában. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét, címét, telefonszámát, a rendelések számát és időpontját a polgári jogi elévülési időn belül kezeli.
  10. FELHASZNÁLÓI JOGOK ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

  10.1. Adatkezelő a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 25 (huszonöt) napon belül, írásban válaszol.

   

  10.2. Felhasználó jogosult kérni a személyes adatai helyesbítését (megjelölve a helyes adatokat) e-mailen vagy a postai úton, mindkét esetben személyazonosságának igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a helyesbítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesíti az érintettet.

   

  10.3. Felhasználó a fentieken kívül bármikor kérheti az adatai törlését vagy zárolását – részben vagy egészben – e-mailen vagy a postai úton ingyenesen, indokolás nélkül, személyazonosságának igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a törlési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, és törli a Felhasználót a nyilvántartásából.

   

  10.4. Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

   

  10.5. Amennyiben az Adatkezelő a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 (huszonöt) napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz történő fordulás lehetőségéről. 

  10.6. A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, 

  • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén
  • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint a törvényben meghatározott egyéb esetben.

   

  10.7. Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Felhasználó az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, a Felhasználó – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

  EGYÉB RENDELKEZÉSEK

  Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót az érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően Felhasználó a Honlap használatával elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.

  E feltételek 2020. április 15-án lépnek hatályba.